Separacja – alternatywa dla rozwodu?

Separacja – alternatywa dla rozwodu?

Separacja w polskim systemie prawnym jest w dalszym ciągu instytucją mało popularną. Tymczasem rodzi ona skutki prawne zbliżone do rozwodu, choć nie powoduje rozwiązania małżeństwa. Regulacje dotyczące separacji Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego...
Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć tematykę sądowego ustalenia, że obowiązek alimentacyjny w stosunku między rodzicami i dziećmi wygasł, czyli uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Przesłanki Podstawą żądania ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł jest...
Alimenty – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Alimenty – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Alimenty w polskim systemie prawnym są definiowane jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z uwagi na bardzo szeroki zakres możliwych świadczeń...