Adwokat

– w 2011 roku ukończyłam Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo z wynikiem ogólnym obejmującym wszystkie lata nauki: dobry plus;

W ramach rozprawy magisterskiej złożyłam i obroniłam pracę pt. „Ochrona interesów właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką” pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, w ramach której zajęłam się problematyką nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 20.02.2011 r.

– w 2011 roku uzyskałam pozytywny wynik z państwowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskałam wpis na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie

– w latach 2012-2014 odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie pod patronatem adw. Anny Bugaj – Bek;

W ramach aplikacji zastępowałam adwokatów oraz współpracowałam z kancelariami adwokackimi i radcowskimi z całej Polski przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi jak również organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami.

– w roku 2015 złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskałam wpis na listę adwokatów przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej;

– w latach 2012-2013 ukończyłam czterosemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Filologicznym „Szkoła tłumaczy” w specjalności „Przekład specjalistyczny Prawniczy i Ekonomiczny” w ramach, których wykonywałam tłumaczenia aktów prawnych, dokumentów prywatnych i urzędowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego a także tekstów ekonomicznych zarówno pisemnie jak i ustnie.