Honorarium

Honorarium określane jest każdorazowo w umowie z klientem i zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i niezbędnego nakładu pracy. Honorarium może być określane:

– ryczałtowo w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) w sprawie opłat za czynności adwokackie, które mogą być modyfikowane ze względu na stopień skomplikowania sprawy,

– ryczałtowo z zawartą klauzulą „success fee”, w której część wynagrodzenia zależy od rezultatu postępowania,

– godzinowo – za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie można pobrać tutaj