Kontakt
+48 697 666 646

Monthly Archives: maj 2016

Prawo spadkowe – część IV – Dział spadku cz. I

Prawo spadkowe – część IV – Dział spadku cz. I

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część III – odrzucenie spadku

Prawo spadkowe – część III – odrzucenie spadku

Jak już pisałam w artykule „Prawo spadkowe – część III – przyjęcie spadku”, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Odrzucenie spadku może nastąpić z różnych przyczyn, jak chociażby negatywny stosunek spadkobiercy do spadkodawcy, choć […]

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część II – przyjęcie spadku

Prawo spadkowe – część II – przyjęcie spadku

Spadek jak już wcześniej wspominano, stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Osoby wchodzące w krąg spadkobierców mogą złożyć stosowane oświadczenia, które w zależności od okoliczności i woli spadkobierców mogą stanowić: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenie spadku.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część I – stwierdzenie nabycia spadku

Prawo spadkowe – część I – stwierdzenie nabycia spadku

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, czyli na spadkobierców. Polskie prawo cywilne przewiduje dwie podstawy dziedziczenia – na podstawie testamentu i na podstawie ustawy. Bez względu jednak na podstawę dziedziczenia sąd na wniosek osoby mającej w tym interes po przeprowadzeniu postępowania w trybie nieprocesowym wydaje postanowienie, […]

Czytaj więcej