Kontakt
+48 697 666 646

Monthly Archives: czerwiec 2016

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym a odmienność płci

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym a odmienność płci

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym definiowana jest w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem za osobę najbliższą uznaje się osoby takie jak małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Czytaj więcej

Ustalenie ojcostwa – cz. I – powództwo o ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa – cz. I – powództwo o ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa może być dokonane w postępowaniu sądowym bądź poprzez uznanie ojcostwa. Sprawy o ustalenie ojcostwa należą do właściwości sądów rejonowych i toczą się w trybie postępowania odrębnego – dla spraw ze stosunków między rodzicami i dziećmi.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część V – Dział spadku cz. II

Prawo spadkowe – część V – Dział spadku cz. II

Dział spadku reguluje rozdział IX działu IV księgi drugiej kodeksu postępowania cywilnego i w konsekwencji powinien prowadzić do zniesienia współwłasności, która ze swej natury powinna być stanem przejściowym.

Czytaj więcej