Adwokat Sienkiewicz - Kancelaria Adwokacka - Szczecin


Kancelaria Adwokacka ze Szczecina - adwokat Anna Sienkiewicz świadczy usługi obsługi prawnej i prowadzi sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa – szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Kancelaria adwokacka zapewnia zastępstwo prawne we wszelkiego rodzaju procesach sądowych, sprawach administracyjnych, sporządza pisma procesowe, redaguje i opiniuje umowy cywilnoprawne a także pojedyncze klauzule oraz udziela porad prawnych. Adwokat ze Szczecina Anna Sienkiewicz współpracuje z licznymi kancelariami na terenie całej Polski, a także z podmiotami zagranicznymi zapewniając reprezentację klientom także poza granicami kraju. Gwarancja jakości jaką zapewniamy ma oparcie w pracy całego zespołu do którego należę, składającego się z 7 adwokatów, radcy prawnego i aplikanta adwokackiego.
Szczecin adwokat Anna Sienkiewicz

Kancelaria Adwokacka Szczecin - attorney-at-law Anna Sienkiewicz provides legal services and legal support as well as conducts cases regarding many branches of law – broadly considered civil law, family law, commercial law, criminal law, labour law and administrative law. Law office ensures legal representation in all kinds of court proceedings, administrative cases, prepares legal letters, prepares and gives an opinion on civil agreements as well as separate agreement clauses and provides legal advice. Adwokat Szczecin – Anna Sienkiewicz cooperates with many law firms in Poland and abroad, as well as with other entities providing legal services outside of Poland. A guarantee of quality that we provide is supported by the work of the whole team to which I belong consisting of 7 lawyers, legal counsel and trainee lawyer .
Szczecin adwokat Anna Sienkiewicz