Kontakt
+48 697 666 646

Category: Prawo karne materialne

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym a odmienność płci

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym a odmienność płci

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym definiowana jest w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem za osobę najbliższą uznaje się osoby takie jak małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Czytaj więcej