Kontakt
+48 697 666 646

Category: Kara pozbawienia wolności

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, może być orzeczona dopiero po rozpoczęciu wykonywania kary pozbawienia wolności. Zostaje ona udzielona skazanemu w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary – na czas trwania przeszkody. Podobnie jak przy odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym […]

Czytaj więcej

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Co do zasady kara pozbawienia wolności, która została prawomocnie orzeczona powinna zostać wykonana, a skazany umieszczony w Zakładzie Karnym. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi odstępstwo od zasady bezzwłocznego i ciągłego jej wykonania.

Czytaj więcej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary przysługuje osobie skazanej, która odbywa karę pozbawienia wolności.  Osobę odbywającą karę można warunkowo zwolnić gdy jej postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub […]

Czytaj więcej