Kontakt
+48 697 666 646

Category: Pochodzenie dziecka

Bezskuteczność uznania ojcostwa – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Bezskuteczność uznania ojcostwa – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Bezskuteczność uznania ojcostwa ojcostwa może stać się przedmiotem powództwa, gdy dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał swoje ojcostwo.  Ustalenie ojcostwa może nastąpić przez jego uznanie jeżeli zostaną spełniona łącznie przesłanki ustawowe. Uznanie ojcostwa jest możliwe jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki. Ewentualnie jeżeli takie domniemanie istniała gdy zostało obalone. 

Czytaj więcej

Ustalenie ojcostwa – cz. I – powództwo o ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa – cz. I – powództwo o ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa może być dokonane w postępowaniu sądowym bądź poprzez uznanie ojcostwa. Sprawy o ustalenie ojcostwa należą do właściwości sądów rejonowych i toczą się w trybie postępowania odrębnego – dla spraw ze stosunków między rodzicami i dziećmi.

Czytaj więcej